Presentatie Themabijeenkomst De Energiemarkt

Op 25 oktober jl. organiseerde Lindus een themabijeenkomst over de huidige energiemarkt. Omdat een aantal leden aangaven niet aanwezig te kunenn zijn en er veel vragen gesteld werden, vind je hieronder een kort samenvatting en de presentatie van de bijeenkomst.

De theambijeenkomst bestond uit 3 onderdelen:
1.  Hoe gaat het marktmechanisme van de energiewereld in zijn werk?
2.  Welke fiscale mogelijkheden zijn er voor werkgevers om hun medewerkers te helpen?
3.  Wat doet een Energiecoach?

1.  
Het marktmechanisme van de energiewereld  (Radouan Moumen, Vaste Lasten Consulent)
De liberalisering van de energiemarkt in 2004 drukte de prijzen. Grote energiereuzen kwamen naar Nederland en Nederlandse energieleveranciers kwamen in buitenlandse handen. Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is cruciaal voor de energiemarkt omdat alle overheden en energieleveranciers hier handtekening onder hebben gezet. In het akkoord is bepaald dat het gasverbruik gereduceerd zou gaan worden. Dat betekent dat er minder gas ingekocht ging worden. Bij een onveranderde vraag, stijgt daardoor de prijs (ook zonder een oorlog in Oekraïne). In 2018 sluiten Rusland en China een gasdeal: China koopt voor 30 jaar lang gas in voor € 0,50 per kuub (prijs was toen € 0,22 per kuub).

In de zakelijke energiemarkt zijn er drie contractvormen: vast, variabel en klick. Een klickcontract is een combinatie van vast en variabel: Per jaar mag je 4 of 5 keer (afhankelijk van je volume) de prijs voor een bepaalde periode vastklikken. Risico hierin is dat vergeten wordt op tijd vast te klikken, dan zet de leverancier het zelf vast aan het eind van het jaar tegen de hoogste prijs.

Energieleveranciers hebben de huidige markt totaal verkeerd ingeschat. Ze hebben ook afgelopen jaar nog vaste prijzen afgesproken maar kochten zelf op de spotmarkt in (de plaats waar overschotten verhandeld en tekorten gedekt worden) In de hoop zo grote winsten te maken. Toen de prijzen snel gingen stijgen, vielen kleine energieleveranciers al snel om omdat ze duurder in moesten kopen. Advies: sluit alleen vaste contracten bij grote leveranciers. Marktmechanisme: Heel veel factoren hebben invloed op de energieprijs (o.a. klimaat, waterstand, politiek). De belangrijkste factor is het klimaatakkoord.

De winter gasvoorraad voor 2023/2024 is laag. We kunnen dan tot wel 80% te weinig voorraad hebben. De voorraden kunnen waarschijnlijk ook niet meer aangevuld krijgen omdat de meeste landen al op maximale levering zitten. Alleen Rusland heeft nog ruimte maar zij leveren vooral aan China. De verwachting is daarom dat de prijzen vanaf maart weer erg gaan stijgen.

Energieopslag is de oplossing. Nu nog niet breed toepasbaar maar de ontwikkelingen gaan heel snel. De komende jaren gaat de totale vraag naar gas wel afnemen maar er wordt ook al minder ingekocht dus de prijs zal hoog blijven. De vraag naar elektriciteit zal komende jaren gaan stijgen. De infrastructuur voor elektriciteit zit nu al erg vol, dus dat wordt een uitdaging.  40% van de elektriciteit wordt in Nederland overigens opgewekt met gas.

Op dit moment is het weer mogelijk om zakelijk vaste contracten af te sluiten. Het advies is om ook nu de prijs vrij hoog is, toch vast te zetten. Particulier vaste contracten sluiten kan waarschijnlijk weer vanaf maart 2023.

Dieselcrisis: diesel wordt gewonnen uit zware olie, afkomstig uit Rusland. Binnenkort zal de levering stop gezet worden en dat betekent een enorme stijging van de dieselprijzen

2.  Welke fiscale mogelijkheden zijn er voor werkgevers om hun medewerkers te helpen? (Rico Megens, Grip Adviseurs)
Ook al zijn de fiscale mogelijkheden beperkt, er zijn zeker mogelijkheden om werknemers te ondersteunen met hun energielasten.

Lees hier de memo van Rico Megens met de mogelijkheden die hij tijdens de bijeenkomst nader toegelicht heeft.

3.  De Energiecoach (Jerry Pieters, energiecoach voor de gemeenten Duiven en Westervoort)
Een energiecoach is een opgeleide vrijwilliger die advies geeft over energiebesparing (kleine maatregelen, isolatie, zonnepanelen, warmtebeelden) en ook over subsidies en financiering (inkomens tot € 45.000 kunnen rentevrij lenen om energiebesparende maatregelen te financieren). De energiecoach is gratis voor huurders en eigenaren.

Feit: Alleen aanpassing van het gedrag levert al een energiebesparing op van 20% (bijv. deur sluiten, korter douchen)

Maatregelen die niets kosten: verwarming 1 graad lager, max. 5 minuten douchen, op lagere temperaturen wassen, gordijnen dicht. CV temperatuur instellen op 60 graden ipv 85 graden).
Maatregelen die weinig kosten: ledlampen, kieren dichten, radiatorfolie plakken.

Presentatie
De gehele presentatie van Jerry met daarin nog meer maatregelen en zijn contactgegevens vind je hier.