Inzet rijksgeld coronatoegangsbewijzen gemeente Duiven en Westervoort

Horecaondernemers, verenigingen, sportscholen en organisatoren van evenementen in de gemeenten Duiven en Westervoort, die met de controle op de coronatoegangsbewijzen te maken hebben, kunnen hun onkosten declareren bij de gemeente.

Sinds 25 september 2021 is het verplicht om voor bepaalde activiteiten een coronatoegangsbewijs te hebben. Dat geldt in de horeca, bij evenementen en in kantines van verenigingen. Vanaf 6 november 2021 komen daar alle binnensport, kleedkamers, sportscholen en musea bij. De betrokken bedrijven, instellingen en verenigingen zijn verplicht het coronatoegangsbewijs te controleren; dat betekent concreet het scannen van de corona QR-code en een identiteitsbewijs. Het is een landelijke maatregel die de verspreiding van het coronavirus beoogd in te dammen. De overheid beseft dat deze verplichte controle een belasting is.

Het kabinet heeft besloten om 45 miljoen euro te verstrekken om de controle van coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en vergemakkelijken. De gemeenten Duiven en Weservoort hebben ervoor gekozen om dit bedrag aan alle lokale partijen ten goede te laten komen, die met de controle op de coronatoegangsbewijzen te maken hebben.

Voor wie?
Het geld is bedoeld voor horecaondernemers, verenigingen, sportscholen en organisatoren van evenementen, die met de controle op de coronatoegangsbewijzen te maken hebben.

Gemaakte kosten terugkrijgen
U kunt geld krijgen waarmee u de daadwerkelijk gemaakte extra kosten voor het controleren van coronatoegangsbewijzen kunt compenseren. De voorwaarde is dat het gaat om kosten die u gemaakt heeft voor controles tussen 22 september 2021 en 31 december 2021. De gemeente vraagt ook om een bewijs waarmee u aantoont dat u deze kosten heeft gemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor beveiligers, extra vrijwilligers of polsbandjes.

Hoe aanvragen?
Vult u het inventarisatieformulier zo compleet mogelijk in. Stuur alle facturen van de gemaakte kosten mee.

Wanneer indienen?
Het is belangrijk dat u het inventarisatieformulier met bijlagen uiterlijk 31 januari 2022 mailt naar facturen@1stroom.nl
Vermeld in het onderwerp ‘CTB gelden’. Doe dit op tijd. Aanvragen die later binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Vervolg
Na 31 januari 2022 bekijken de gemeentens hoeveel aanvragen wij hebben ontvangen en hoe wij de bijdrage van het kabinet eerlijk kunnen verdelen. Het is dus op voorhand niet zeker dat uw aanvraag volledig kan worden toegekend. Het kan nodig zijn om een maximumbedrag per aanvraag in te stellen. De gemeente informeert u zodra bekend is hoe de bijdrage verdeeld gaat worden. Uitbetaling vindt dus plaats na 31 januari 2022 en nadat u de gemaakte kosten heeft aangetoond met facturen. Tussentijds al aanvragen uitbetalen, is voor ons niet uitvoerbaar onder andere omdat we dan niet weten of we met het geld uitkomen. Mocht u in acute financiële problemen komen, dan kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij de gemeente. 

Vragen?
Neem gerust contact op met facturen@1stroom.nl als u technische vragen heeft over het declareren. Heeft u inhoudelijke vragen over de regeling, dan kunt u die stellen via oov@1stroom.nl