Werkgevers helpen elkaar!

Werkgevers helpen elkaar!
In een hele korte tijd is de arbeidsmarkt gekanteld door de COVID-19 crisis. De lock-down duurt langer dan velen hadden ingeschat. Veel werkgevers staan voor fundamentele uitdagingen en vrezen voor hun voortbestaan. Terwijl er ook nog steeds werkgevers zijn die juist vraag hebben naar extra personeel. Dit alles vraagt om een gerichte actie van belangrijke onderwijs- en arbeidsmarktpartners in de regio Midden Gelderland.

Werkgeversservicepunt Midden Gelderland Werkt Door
Het Werkgeversservicepunt Midden Gelderland heeft in aansluiting op het landelijk project “NL Werkt Door” een adviesteam ingericht dat werkgevers benadert en over de sectoren en branches heen probeert de verbinding te leggen tussen werkgevers waar een overschot aan personeel is (of dreigt) met werkgevers waar juist nu tekorten ontstaan. Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn, horeca medewerkers zijn gaan werken bij PTT, cateringpersoneel is gaan werken bij de GGD op vacatures zoals contactketen onderzoeker en planner.

Het samenwerkingsverband heeft tot doel bedrijven met elkaar te verbinden die (tijdelijke) overcapaciteit hebben met bedrijven die ondercapaciteit hebben, om te voorkomen dat werknemers een uitkering moeten aanvragen tijdens de coronacrisis. Onze dienstverlening is kosteloos. Graag verwijs ik u naar www.wspmgwerktdoor.nl. U kunt via onze website contact opnemen met een van onze adviseurs uit het adviesteam.

Extra Regelingen voor werkgevers
Om werknemers aan het werk te houden, zowel bij de huidige of eventueel een andere werkgever zal om- en bijscholing regelmatig moeten worden ingezet. Om dit mogelijk te maken is er zowel een landelijke regeling als een regionale regeling ontworpen. 

NL Leert Door
Wist u dat werkgevers die de NOW 2.0 of NOW 3.0 regeling aanvragen verplicht zijn om werknemers te stimuleren om aan scholing te doen? Wij geloven dat in deze snel veranderende wereld opleiding, training en coaching altijd bijdragen aan de groei en ontwikkeling van werknemers. Om werkgevers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL Leert Door.
Meer informatie over NL Leert Door vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-nl-leert-door

Transitievoucher
Vanuit het adviesteam kunnen wij u ook informeren over de mogelijkheden van de inzet van een transitievoucher. De transitievoucher is een financiële ondersteuning bij werk-naar-werk vraagstukken. U kunt deze voucher gebruiken voor een werknemer die snelle omscholing nodig heeft om ook in de toekomst duurzaam aan het werk te blijven of voor de inzet van ontwikkeladviezen (waarmee uw werknemer inzicht krijgt in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden). Ook kunnen deze vouchers ingezet worden voor maatwerkoplossingen en praktische zaken. Denk hierbij aan middelen om iemand snel in staat te stellen aan de slag te gaan bij een nieuwe werkgever (bijvoorbeeld realiseren van kinderopvang, vervoer etc.). Per voucher is er maximaal €1500 beschikbaar.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze transitievouchers neemt u dan contact met ons op via www.wspmgwerktdoor.nl.

De coronacrisis stelt de nodige eisen aan uw flexibiliteit en die van uw organisatie. Het kan zijn dat u ,al of niet met hulp van de geboden maatregelen van de overheid, op dit moment geen ondersteuning nodig heeft. Maar dat kan op ieder moment veranderen. Ook dan kunt u onze hulp inroepen. Het team “WSP Midden Gelderland Werkt Door” wenst u succes met ondernemen in de aankomende periode.

  

Met vriendelijke groet,

Adviesteam WSP Midden Gelderland Werkt Door

www.wspmgwerktdoor.nl

info@wspmgwerktdoor.nl