VMBO-leerling bedrijf in

Uit: De Gelderlander, editie Liemers - 24-01-2019 door Luuk Stam

Vmbo-leerling bedrijf in

Onderwijs en ondernemers gaan meer samenwerken

Vmbo-leerlingen die een deel van hun lessen niet op school, maar bij bedrijven op de werkvloer hebben. Daar willen ondernemers en onderwijsmensen naartoe in de Liemers.

Om in de regio voldoende technisch en technologisch geschoold personeel te kunnen blijven werven, is naast investeren in het mbo en het hbo ook het vmbo-onderwijs van groot belang. Tot die conclusie kwamen zo'n 140 ondernemers en onderwijsmensen die gisteravond bij elkaar waren bij Alliander in Duiven.

Zij spraken daarom de intentie uit samen aan de slag te gaan met het project Smart Technical Education Regio Achterhoek (Stera). Vmbo-leerlingen voeren hierbij een belangrijk deel van hun lesprogramma niet op school uit, maar bij bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen.

Wanneer dit project ook in de Liemers van de grond komt, kan de regio rekenen op een flinke bijdrage van de provincie Gelderland. Die wil geld stoppen in de ontwikkeling van het technisch en technologisch vmbo-onderwijs in de regio, maar stelt daarbij als voorwaarde dat het bedrijfsleven en het onderwijs intensiever met elkaar gaan samenwerken.

Volgens Harald Wigge rs van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam is dat hard nodig. ,,Er gebeurt al veel moois, maar je merkt dat de betrokkenen nog te vaak niet weten waar de ander mee bezig is", zegt hij. ,,Mensen steken er geld en energie in, maar de inhoud is nog niet genoeg verbonden."

Zo ziet Wiggers dat ondernemers veel investeren in het mbo en het hbo, maar veel minder in het vmbo. ,,Die groep staat nu nog verder van de arbeidsmarkt af. Maar investeer je daar nu niet in, dan kiezen die leerlingen minder snel voor een technische opleiding en dan weet je zeker dat je straks geen personeel hebt."

Robert Hageman van de Duivense afvalverwerker AVR is enthousiast over het project. ,,Ik sprak net iemand die met geavanceerde lasmachines werkt", vertelt hij. ,,Die machines moet je niet in een schoolgebouw neerzetten. Die leerlingen moet je naar dat bedrijf laten komen. Dan sluit het op een natuurlijke manier op elkaar aan. Dat is waar we naartoe willen."

Ruim twintig Liemerse on dernemers zeiden gisteravond met hun bedrijf concreet in het Stera-project te willen meewerken. ,,In de Achterhoek begonnen we met vijf bedrijven", vertelt Wim Meijnen. ,,Nu zijn dat er al meer dan honderd."