Verbreding A12 essentieel voor toekomstbestendigheid bedrijventerreinen in de Liemers

Persbericht 29-07-2021

Ondernemers in de regio maken zich ernstig zorgen over mogelijk verdere vertraging van het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12. Dat schrijft ondernemersvereniging Lindus in een brief aan de vijf Liemerse gemeenten. Met name het uitblijven van de verbreding van de A12, met de daarbij horende aansluitingen op het regionale wegennet, maakt het voor diverse bedrijven onmogelijk om toekomstbestendige bedrijfsplannen te maken. Plannen die juist in deze cruciale fase van herstel de economie in de regio een sterke impuls kunnen geven.

Ondernemers kunnen het niet met elkaar rijmen dat gemeenten, ondersteund door de ondernemers in de regio en door de Groene Metropoolregio en de Provincie Gelderland, actief aan de slag zijn met het uitbreiden van bedrijventerreinen maar geen meters kunnen maken met het realiseren van de daarbij passende infrastructuur.

De ondernemersvereniging realiseert zich dat de fundamentele belemmeringen bij de besluitvorming over de A15/A12 op landelijk niveau zullen moeten worden weggenomen. Uit diverse reacties van ondernemers blijkt echter dat men mogelijkheden ziet voor deeloplossingen. Het gaat dan vooral om het realiseren van de ontsluiting bij 7Poort al dan niet in combinatie met een provisorische verbreding van de A12.  

Lindus onderschrijft de zorgen van de ondernemers. Ze roept in haar brief de provincie, de regio en de gemeenten in de Liemers op om op korte termijn next best scenario’s te ontwikkelen die erop gericht zijn om de mogelijkheden binnen de bestaande regelgeving optimaal te benutten, dan wel met scenario’s te komen die met beperkte aanpassingen wél mogelijk zijn.