Terugblik en adviezen

Op donderdag 28 mei organiseerde Lindus samen met RCT Gelderland de digitale bijeenkomst “Hou de ketens in maak industrie overeind”. Tijdens deze bijeenkomst werd het actieplan BOOST, bedoeld om de maakindustrie in deze crisisperiode overeind te houden, toegelicht. Het plan is bedoeld voor een specifieke sector, de tips en adviezen die gedeeld werden door diverse ondernemers, zijn natuurlijk integraal toe te passen. Hieronder tref je een samenvatting met daarin de highlights uit deze bijeenkomst.


Thema-bijeenkomst “Hou de ketens in de maakindustrie overeind” 


Call to Action n.a.v. deze bijeenkomst
Niemand is ervaringsdeskundige in deze crisis. We kijken met z’n allen naar een nieuwe toekomst. Het is belangrijk om ervaringen (ook fouten!) met elkaar te delen. Schroom niet om in gesprek te gaan over de zaken waar je tegenaan loopt en maak daarbij gebruik van netwerken als BOOST, RCT en Lindus.

Covid-19 veroorzaakt grote onzekerheid bij ondernemers. Een aantal sectoren ondervindt direct de (financiële) gevolgen van dit coronavirus. In de maakindustrie worden de grote klappen later verwacht. Wanneer een maakbedrijf omvalt, zijn de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid groot, zeker in Oost-Nederland. BOOST, het netwerk voor smart industry in Oost-Nederland, heeft een actieplan opgesteld met als doel de maakindustrie overeind te houden.

Over het actieplan BOOST
Ben Brussen, oud-directeur van Bronkhorst High Tech en lid van BOOST, vatte het plan aan het begin van de meeting kort samen:
Doel van het actieplan BOOST is bedrijven in de maakindustrie die door Corona in zwaar weer zijn gekomen of op korte termijn komen, te ondersteunen. Het ondersteunen gebeurt niet met een geldstroom maar met professionele kennis en kunde.
De 4 pijlers in het plan zijn:
- Bedrijfsmatig: scenarioplanning (bijv. aanpassing bedrijfsmodel)
- Personeel: omscholing, arbeidspools
- Internationaal (bijv. aanlevering van vitale onderdelen)
- Toekomstperspectief: transitie is een kans en innovatie wordt gezien als een oplossing.

Het plan kent een proactieve benadering en is “action learning”. Niemand is ervaringsdeskundige in deze crisis.

De provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL hebben inmiddels mondeling akkoord gegeven voor een pilot van 20 bedrijven. Ondernemers moeten zelf een aanvraag indienen maar kunnen daarvoor bij worden gestaan door bijv. hun accountant, brancheorganisatie of innovatiemakelaar.  De portal van Boostn.nl zal rond 8 juni gereed zijn

Een beoordelingscommissie, gevormd door 5 ondernemers, beoordeelt de aanvraag. Bij goedkeuring wordt een analyse gemaakt door een integraal industrieteam . Uit de analyse moet blijken op welke vlakken (de 4 pijlers) succes kan worden geboekt. De samenstelling van het integrale industrieteam wordt toegespitst op elk deelnemend bedrijf (naast ondernemers nemen ook instanties als banken en consultancybureaus deel). Vervolgens wordt begonnen met de implementatie en, indien gewenst, gestart met coaching. Het gehele traject zal voor een bedrijf ruwweg een kwartaal duren. 

Na dit traject zal aansluiting worden gezocht met andere initiatieven in de regio (denk daarbij aan zaken als kredietverstrekking, scholing of arbeidspools).


Het is een plan van en door ondernemers met als doel het ecosysteem in Oost- Nederland en de ketens die die daarin opgesloten zijn, in stand te houden.

Kinkelder B.V.
Erwin Hissink, CEO van Kinkelder B.V., vertelde over de maatregelen die hij met zijn bedrijf genomen heeft om de gevolgen van het virus het hoofd te bieden. De gedwongen sluiting eind januari van hun filiaal in China was voor Kinkelder het eerste signaal dat de consequenties van het virus verstrekkend zouden gaan worden.

Kinkelder heeft direct een crisisteam opgericht. Eerste stap was het doorvoeren van de maatregelen van de RIVM (o.a. het splitsen van ploegen, bezoek -en reisrestricties, etc.).

Er werd al snel ingeschat dat corona tot een recessie zou leiden. De crisis 2008-2009 was een leerschool. Het bedrijf is meteen gestart met de kostenbesparende maatregelen in kaart te brengen:  wat kun je zelf doen, wat kun je in de keten doen? Een voorbeeld van een kleine arbeidspool is de 2 medewerkers van één van haar toeleveranciers (Kinkelder Metal Solutions) die tijdelijk overgenomen zijn. Op deze manier kon Metal Solutions haar medewerkers in dienst houden en Kinkelder haar orders tijdig uitleveren.

Hou je cashflow in de gaten(“Cash is king”). Kinkelder heeft direct gebruik maken van regelingen vanuit de overheid: NOW-regeling, uitstel belastingen (denk ook aan energiebelasting) en is in gesprek gegaan met de banken over rente en aflossing.

Maak verschillende scenario’s voor je bedrijf: best, medium en worstcase. Kinkelder opereert vooral in de automobielindustrie en de olie- en gasindustrie. Beide sectoren worden hard geraakt. Er zijn inschattingen gemaakt van de markt en bekeken is hoe Kinkelder daarop kan anticiperen. Anderzijds is gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden in andere markten. Er is een scenario gemaakt bij 20-25% omzetverlies en een bij 30-35% minder omzet. Gekeken wordt dan wat bij een bepaalde omzet met een x aantal medewerkers,  de gevolgen zijn voor de winst- en verliesrekening en de cashflow voor het bedrijf.  Met deze scenario’s is Kinkelder in gesprek gegaan met bijv. de banken.
Ervaringen uit de crisis van 2008-2009 leert overigens dat de werkelijkheid er vaak weer net iets anders uitziet dan opgenomen in de scenario’s.

Advies: ga in gesprek met de instanties die je verder kunnen helpen. Maar ook met andere ondernemers. Door er over te praten moet je gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Rob Schouten (Nieuwbeeld) benadrukt nogmaals het belang van het hebben van verschillende scenario’s (en daarop kunnen schakelen) en het hebben van liquide middelen. Een crisissituatie kan leiden tot bijvoorbeeld nieuwe verkoopkanalen.

Oscar Klein (Klein Mechaniek) houd zich bezig met 3 takken van sport: productontwikkeling, matrijzenbouw en spuitgieten. Aan de productiekant valt veel weg omdat klanten hun afzetmarkt verliezen. Veel productontwikkelingen gaan gelukkig wel door. Een groeiscenario voor het bedrijf is even stil gelegd. Personeel kan nog gewoon aan het werk gehouden worden.  Oscar heeft veel bestaande contacten benaderd en dat werkt.

VNO NCW

Tjerry Verhoeven, regiomanager bij VNO NCW Midden is in overleg met de Provincie Gelderland over een nieuw overbruggingspakket maar ook over een lange termijn investeringspakket.

Arbeidspool
In de Liemers is het Liemers Ondernemersportaal opgericht waar vraag en aanbod van werknemers samengebracht wordt. NLWerktdoor is een soortgelijk landelijk initiatief.

Materiaalpool
Parksharing is een platform waar bijv. ook materialen gedeeld kunnen worden.

Wernard Kersten (provincie Gelderland) Wijs op de sociale innovatieregelingen die aangepast zijn aan de huidige ontwikkelingen. https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/smart-regeling+covid-19/Default.aspx

 Chiel Berndsen, Altop Kunststoftechniek B.V.) begint nu ook de gevolgen te ondervinden. Het bedriif is actief op verschillende markten en dat is gunstig. De overheid zou nu zoveel mogelijk projecten moeten versnellen om werkgelegenheid te behouden. Samenwerking is belangrijk om verder te komen.  Henk Dekker van Lindus merkt op dat start doortrekken A15/verbreding A12 een mooi project zou zijn.  De Raad van State doet op dit moment geen uitspraken. Iedereen werkt digitaal waarom zij niet?

Call to Action n.a.v. deze bijeenkomst
Niemand is ervaringsdeskundige in deze crisis. We kijken met z’n allen naar een nieuwe toekomst. Het is belangrijk om ervaringen (ook fouten!) met elkaar te delen. Schroom niet om in gesprek te gaan over de zaken waar je tegenaan loopt en maak daarbij gebruik van netwerken als BOOST, RCT en Lindus.
logos