Reclamebelasting bedrijventerreinen Duiven van tafel

De gemeente Duiven was voornemens een reclamebelasting in te voeren op de bedrijventerreinen in Duiven. Lindus heeft aangegeven niet bij voorbaat tegen het heffen van deze belasting te zijn, maar was wel van mening dat de inkomsten terug zouden moeten vloeien op het betreffende terrein. Samen met MKB Duiven stuurden we een brief richting de gemeenteraad van Duiven waarin we ons gezamenlijke standpunt kenbaar maakten. Deze brief heeft er aan bijgedragen dat de gemeenteraad vorige week tegen het voorstel van een reclamebelasting op de bedrijventerreinen stemde.