Lindus vraagt aandacht voor beschikbaarheid  bedrijfskavels in de Liemers

Onderzoeken laten tot 2030 een ontwikkelruimte van 120 hectare voor nieuwe bedrijfskavels in de regio Arnhem Nijmegen zien. Op basis van deze onderzoeksuitkomsten is door de portefeuillehouders Economische Zaken een nieuw Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 opgesteld. Recent dienden de vijf Liemerse gemeenten een verzoek in om de komende jaren nieuwe regionale bedrijventerreinen te mogen ontwikkelen. In een brief aan het gezamenlijk Bestuurlijk Overleg Economie van de regio Arnhem Nijmegen zegt ondernemersvereniging Lindus nadrukkelijk dit verzoek van de Liemerse gemeenten te onderschrijven:


Aan de portefeuillehouders Economie
van de regio Arnhem-Nijmegen

Zevenaar, 29 april 2021

Betreft: Beschikbaarheid werklocaties in de Liemers

Geachte portefeuillehouders,

Gelet op de voorliggende besluitvorming over het Regionaal Programma Werklocaties wil Lindus het volgende onder uw aandacht brengen.

Het bestuur van Lindus constateert met genoegen dat ook op economisch gebied de aantrekkingskracht van de Liemers de afgelopen periode sterk in de lift zit. We zien dat bestaande bedrijven zoeken naar mogelijkheden om uit te breiden en nieuwe bedrijven van buiten de regio zich in de Liemers gaan vestigen. Dat wijst op een structurele versterking van de economische slagkracht van de Liemers als economisch interessante regio.

Het gevolg is wel, dat de gemeenten in de Liemers de laatste kavels op hun bedrijventerreinen aan het uitgeven zijn. En dat betekent ook dat Lindus zich zorgen maakt over de kwantitatieve en kwalitatieve beschikbaarheid van werklocaties voor de regionale bedrijven in die gemeenten.

Lindus onderschrijft dan ook uitdrukkelijk het recent gedane verzoek van de vijf Liemerse gemeenten om de komende jaren nieuwe regionale bedrijventerreinen te mogen ontwikkelen. En Lindus biedt aan om waar nodig de argumenten voor het verzoek nader toe te lichten.

We wensen partijen veel wijsheid toe bij de verdere besluitvorming, maar vooral onze regionale ondernemers de mogelijkheid om de groeikansen in het na-coronatijdperk op een passende werklocatie te kunnen benutten.     


Met vriendelijke groet,
Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers

Henk Dekker

Voorzitter