Knooppunt Velperbroek afgesloten in weekend van 13 mei

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan knooppunt Velperbroek. Vanaf vrijdagavond 13 mei 22.00 uur tot maandagochtend 16 mei 05.00 uur is het knooppunt inclusief de op- en afritten volledig afgesloten voor verkeer. Het verkeer moet rekening houden met hinder en een omleiding met een extra reistijd van circa 30 minuten. 

De bereikbaarheid van uw bedrijf / organisatie staat gedurende deze afsluitingen mogelijk onder druk. Uw bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u te komen. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen) houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Daarom wil ik u vroegtijdig informeren.

Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat Oost-Nederland kunt u onze website raadplegen A12: onderhoud knooppunt Velperbroek | Rijkswaterstaat. U bent uiteraard vrij om deze informatie op uw website en andere communicatiemiddelen te plaatsen.

 Bron: persbericht Rijkswaterstaat d.d. 05-05-2022