Investering van 1,6 miljoen in MKB in regio Arnhem/Nijmegen

Investering van 1,6 miljoen in MKB in regio Arnhem/Nijmegen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together toegekend. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft vandaag dertien MKB-deals uit de tweede ronde, waaronder de MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen, officieel ondertekend samen met de verantwoordelijke regionale bestuurders. Namens de regio Arnhem-Nijmegen zette Peter de Baat, burgemeester van Montferland en bestuurlijk voortrekker namens die regio, zijn handtekening onder deze MKB-deal. De regio kan nu de maximale bijdrage van 400.000 euro van EZK tegemoet zien. De totale investering in het mkb bedraagt 1,6 miljoen euro.

De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gaan samen met de provincie Gelderland en diverse belangen- en ondernemersverenigingen in de komende drie jaar honderden midden- en kleinbedrijven in de regio helpen bij vragen en investeringen op het gebied van digitalisering. Er worden concrete activiteiten voor en met bedrijven georganiseerd. Alle inzet is erop gericht om het mkb in de regio economisch veerkrachtiger te maken. Dat is niet alleen van belang voor de ondernemers. De bedrijven zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en spelen een cruciale rol in economische ketens en de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld als toeleverancier van andere bedrijven of als sponsor van lokale sportverenigingen.

Peter de Baat, burgemeester van de gemeente Montferland en namens de regio bestuurlijk voortrekker van het voorstel, is blij met het behaalde resultaat. "De MKB-deal is een belangrijke mogelijkheid om het midden-en kleinbedrijf in onze regio te ondersteunen. Het biedt hen een boost richting de toekomst in de informatiesamenleving. Een prachtig resultaat voor de ondernemers, de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland". Arnhems wethouder Jan van Dellen en tevens voorzitter van het regionaal overleg van Economie vult aan: " Het is een mooie erkenning voor onze mkb-ondernemers dat ook het Rijk mee-investeert. Ons gezamenlijke voorstel vanuit de regionale overheden en het bedrijfsleven heeft aangetoond dat we een sterke propositie hebben neergelegd bij het Rijk. Nu is het tijd om de plannen uit te gaan voeren." 

Nog veel te winnen op gebied van digitalisering
Monique Esselbrugge, wethouder gemeente Nijmegen: “De middelen die nu vrij komen om digitalisering te stimuleren, sluiten aan bij een uitdrukkelijke wens van regionale MKB-ondernemers die deze stap als absolute noodzaak zien voor de toekomst. Toch is het voor veel MKB-bedrijven een grote stap om die mogelijkheden echt te benutten. Het ontbreekt aan geld, tijd en kennis waardoor kansen op innovatie en groei blijven liggen. Deze deal helpt om die drempels weg te nemen.”

Bernard de Graaf, voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen: "Wij zijn blij met deze MKB-deal. De ondernemers in onze regio zullen hier veel profijt van hebben en zo hun kansen op groei en innovatie vergroten!"

Provincie doet mee
Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Economie: "Mooi dat we samen deze deal hebben gesloten! Die sluit prima aan op onze provinciale acties om het mkb te ondersteunen bij  het digitaliseren. Zoals de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen en bijvoorbeeld de adviesvouchers van Boost. Mkb-ers kunnen zo op verschillende manieren aan de slag met digitalisering. Zo werken we in Gelderland aan de economie van de toekomst.”

Voor en met bedrijven
De regio gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren. Daarbij valt te denken aan:

-  Eén op één ondersteuning via informatiebijeenkomsten en vouchers waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken zoals hulp bij de verbetering van een website, het opzetten van een webshop, hulp bij social media campagnes of de ontwikkeling van een app. 

- Hulp bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Het delen van kennis en goede voorbeelden is daarbij van groot belang. Om dit te faciliteren worden werksessies georganiseerd. Wie zich vervolgens verder wil verdiepen kan gebruik maken van een intensief vervolgtraject met meerdere bijeenkomsten waarin met experts de materie en mogelijkheden verder worden uitgediept.

- Het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid die nog intensiever samenwerken om ondernemers op individueel niveau vooruit te helpen. Die maatgerichte aanpak zal uiteindelijk een breder effect hebben waarvan de hele lokale en regionale economie meeprofiteren. Uiteraard ligt ook hier de focus op digitaal verder ontwikkelen naar een toekomstbestendige onderneming. Het effectief digitaliseren van de dienstverlening van overheden via een digitaal loket aan het mkb hoort daar ook bij.

Over de regio Arnhem- Nijmegen
De regio Arnhem-Nijmegen is op  provinciaal (en landelijk) niveau een motor voor de werkgelegenheid. In de regio wonen ruim 786.000 inwoners. Buiten de Randstad is dit het grootste verstedelijkte gebied van Nederland. Ruim 70 procent van het Gelderse BBP wordt in deze regio gerealiseerd door meer dan 74.400 bedrijven. De regio voorziet daarmee in zo’n 36 procent van alle banen in Gelderland. Toch moet er nog een extra inspanning worden gedaan omdat de economische groei achterblijft bij andere regio’s in het land. Daar wordt door de lokale en regionale overheden in samenwerking met de landelijke overheid, Europa, bedrijven en kennisinstellingen stevig in geïnvesteerd. Deze MKB-deal levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Gezamenlijk voorstel
De MKB-deal is ingediend door 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen (Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), de Provincie Gelderland, , The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, RVN@ en de Ondernemersverenigingen: VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB.

Ga voor interviews en video over de MKB-deal Sm@rt Together van de regio Arnhem-Nijmegen naar het digitaal magazine: https://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals2020/smart-together