Groen licht voor aanpak werkproblematiek

Gelderse arbeidsmarktregio’s krijgen groen licht van de provincie voor aanpak werk en stageproblematiek

De zes arbeidsmarktregio's in de provincie Gelderland krijgen samen 4 miljoen euro steun om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Er is sinds 1 september groen licht op de actieplannen van de verschillende regio’s. Dit is een belangrijk startschot om binnen de regio Midden-Gelderland de uitbreiding en doorontwikkeling te realiseren van diverse initiatieven, zoals werk naar werk, talentcenters, omscholingstrajecten en transitievouchers.

We zijn enorm verheugd met deze financiële bijdrage van de provincie. We hopen op deze manier te voorkomen dat veel inwoners uit onze regio zonder werk komen te zitten.”
Ronald Haverkamp, voorzitter Regionaal Portefeuillehouders Overleg Midden Gelderland.

Werk naar werk
Door de grote instroom van mensen met recente werkervaring en de dreiging voor de mensen die nu nog aan het werk zijn, maar mogelijk als gevolg van de crisis hun baan gaan verliezen, is een bredere focus nodig. Allereerst op de mensen die zich tot voor kort goed zelf wist te redden maar die nu ook om ondersteuning vraagt. Niet alleen om ervoor te zorgen dat deze groep zo snel mogelijk weer aan de slag komt en niet in een uitkeringssituatie belandt, maar ook om ervoor te zorgen dat juist de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet op nog grotere afstand komen te staan. Dat vraagt om snelle betaalde omscholing en kennis- en talentontwikkeling. In de regio’s worden bijvoorbeeld korte omscholingstrajecten ingericht zoals het omscholen van chauffeurs naar vorkheftruckchauffeurs, of binnen de zorg en energiesector waar op dit moment veel vraag is.

WSP Midden-Gelderland Werkt Door
In de regio Midden-Gelderland is inmiddels gestart met het samenwerkingsverband WSP Midden-Gelderland Werkt Door. Met WSP Midden-Gelderland Werkt Door verbinden we werkgevers met elkaar om de vraag naar en aanbod van werk beter af te stemmen en te kijken naar de mogelijkheden. Samen met alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, UWV, Scalabor, VNO-NCW Midden en Randstad is dit een aanpak bovenop het maatregelenpakket van het Rijk en een regionale vertaling van NLWerktDoor. Meer informatie hierover is te vinden op www.wspmgwerktdoor.nl.

Stages en leerwerkbanen
De zes Gelderse arbeidsmarktregio’s zetten ook in op de aanpak van het tekort aan stages en leerwerkbanen. Deze plekken bij leerwerkbedrijven zijn zowel van groot belang voor studenten in het MBO, leerlingen bij het VSO en Praktijkonderwijs (PRO), als voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt daarom ingezet op het opzetten en versterken van (bestaande) praktijksimulaties, bedrijven ondersteunen bij begeleiding op de werkvloer, inzetten van stageplekkenmakelaars en aansluiten op projecten met een social-return-component.

Gelderse aanpak COVID-19 Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staan op www.gelderland.nl/covid-19.