De A12 wordt één grote file

De A12 wordt één grote file

De komende jaren ondergaat de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens een grote metamorfose. Naast de reeds bestaande drukte gaat dit een groot verkeersprobleem worden. Om ervoor te zorgen dat deze snelweg niet de hele dag één lange file is, werken meerdere partijen aan een betere doorstroming van het verkeer. Ook voor bedrijven in de Liemers is het van essentieel belang om te kijken naar hun mogelijkheden hierin.

Een paar jaar geleden is op initiatief van Lindus-bestuurslid Stefan de Jong en mobiliteitsmakelaar VNO-NCW Midden Arno vd Steen de mobiliteitstafel A15 opgericht. Juist door samen met alle betrokkenen de situatie te bekijken en te werken aan oplossingen kunnen er ook echt maatregelen genomen worden, meer informatie over dit onderwerp vind je in de DUS die in oktober uitkwam. Het artikel kun je nog even nalezen in een afzonderlijk nieuwsbericht op onze website.

De maatregelen slagen pas echt als ook alle bedrijven in de regio meedoen, niemand uitgezonderd! Elke werkgever heeft te maken met woon-werkverkeer van medewerkers. Veel bedrijven hebben zakelijk verkeer middels personen-, bestel-, vrachtauto’s en overig materieel. Daarnaast krijgen en versturen bedrijven goederen, komen bedrijven langs voor het uitvoeren van diensten en verplaatst men zich in de regio. Denken dat andere bedrijven het probleem wel oplossen is echt geen optie in de komende jaren. Want naast de werkzaamheden aan de A12 en A15 (en het onderliggende wegennet) worden er nog meer grote infrastructurele projecten in de regio uitgevoerd die ook grote impact gaan krijgen. Om de problemen nu al aan te pakken (en dat het effect ook na de werkzaamheden blijft) wordt er gewerkt aan een blijvende gedragsverandering. Hierbij kunt u denken aan meer medewerkers op de fiets, spitsmijden, optimaliseren van snelfietsroutes, samenrijden, aanpassing van openingsuren, meer online afspraken, etc.

Vanuit de provincie zijn sinds dit jaar twee logistiek makelaars in de regio Arnhem-Nijmegen actief die kijken waar het zakelijk verkeer efficiënter en duurzamer kan. Deze makelaars bespreken samen met u welke maatregelen u kunt nemen om te zorgen voor minder zakelijke kilometers en de kilometers die nog wel gemaakt worden duurzamer te laten verlopen. U kunt hiervoor contact opnemen met Christiaan Zweers (c.zweers@gelderland.nl, 06-21810121) of Mark Luikens (m.luikens@gelderland.nl, 06-51165781)

Voor het woon-werkverkeer is er een mobiliteitsmakelaar die met name kijkt naar de oplossingen voor uw medewerkers die dagelijks naar hun werkplek gaan en/of zakelijke verplaatsingen maken, hiervoor kunt u contact opnemen met Marc Kemink (mobiliteitsmakelaar@vno-ncwmidden.nl, 06-20352722)

Meer informatie is te vinden op: https://www.slimschoononderweg.nl/