Column Nicole Heuff: Prachtige ontwikkelingen duurzaamheid en innovatie

Column bestuurslid Nicole Heuff

 ‘Prachtige ontwikkelingen duurzaamheid en innovatie’

 “We kunnen er niet meer omheen, dagelijks ontstaan er nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie, zowel landelijk als regionaal. Het blijft gelukkig niet meer bij praten. Het tijdperk van doen is aangebroken. Ook in de Liemers zien we de resultaten van veel overleg, wat resulteert in mooie initiatieven.

Wat dat betreft is de Liemers een prachtig gebied. Niet alleen om in te wonen en werken, maar ook als we kijken naar de draag- en daadkracht die we op dit moment zien bij zowel bedrijven, overheden als particulieren. Het draait tegenwoordig bij duurzaamheid en innovatie om ‘actie en doen’. We gaan een periode in waarbij veel wensen werkelijkheid zullen worden.  

De diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie mogen steeds meer deelnemers verwelkomen. Zo is er ‘Zon op je dak, de collectieve inkoop van groene energie en het plan ‘Regie op energie’. Graag nodig ik u als ondernemer uit om de site van Groene Allianties De Liemers eens te bezoeken. Om de initiatieven te bekijken en - mocht u dit nog niet gedaan hebben - u daarvoor aan te melden.

Op de dag van de duurzaamheid - 10 oktober - werd nog maar eens goed duidelijk welke ontwikkelingen we op dit moment doormaken. We moeten in Nederland met z’n allen van het gas af. Ook in de Liemers staan we voor deze opgave. Samen met enkele experts werden thema’s als waterstof, zonne-energie en windenergie besproken als alternatieven en werd nogmaals duidelijk welke ontwikkelingen de rijksoverheid in gang gaat zetten en voor welke uitdagingen we de komende jaren staan in onze regio.

Daarnaast waren we getuige van de ondertekening van het energieverbond. Het Gelders Eiland gaat voor een duurzaam energielandschap van, voor en door burgers en bedrijven. Een uniek initiatief waarbij bedrijven, woningcorporatie, University of Applied Science met ondersteuning van onder andere Groene Allianties de Liemers gaan zorgen voor een energieneutraal Gelders Eiland met lokaal opgewekte stroom. Prachtig!

Kortom er gebeurt veel. Ik zou willen zeggen: blijf aangehaakt en onderzoek ook uw mogelijkheden en kansen. Die zijn er volop.”

Nicole Heuff, 
Bestuurslid Duurzaamheid en Innovatie


Uit: ledenmagazine DUS 59, uitgave december 2019