Bestuur Lindus stuurt brief aan gemeenteraad Duiven inzake verkeerssituatie Nieuwgraaf

Aan de leden van de Gemeenteraad  van de gemeente Duiven


Zevenaar, 8 maart 2019


Betreft: verkeerssituatie Nieuwgraaf

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Bij deze willen we uw bijzondere aandacht vragen voor de verkeerssituatie op de Nieuwgraaf in Duiven en dan specifiek op de wegen rond het parkeerterrein van de Makro.

Naar aanleiding van ontvangen signalen is er een aantal keren contact geweest met leden  op dit bedrijventerrein.  Uit die gesprekken trekt Lindus een aantal conclusies:

  • Nieuwgraaf is in de huidige situatie al een TOP-locatie met miljoenen bezoekers en bijbehorende verkeersbewegingen. Met name in het weekend en op andere piekmomenten lopen de wegen in dit gebied al vol en dit zorgt voor ernstige congestie en gevaarlijke situaties. Op bijgaande kaart is een deel van de huidige problematiek in beeld gebracht.       
  • Met de komst van Hornbach en Loods 5 zullen die verkeersbewegingen nog eens extra versterkt worden. Het is voorspelbaar, dat de verkeersdrukte met enige regelmaat extreme vormen gaat aannemen. De volgelopen rondweg zal het praktisch onmogelijk maken om de bestaande toeritten en parkeergarages te bereiken, laat staan te verlaten.
  • Ook het aantal voetgangers en de daarmee gepaard gaande overlast, zal met de komst van Hornbach en Loods 5 toenemen.


De problematiek is onderwerp van gesprek tussen het College en medewerkers van de Gemeente Duiven en een aantal betrokken ondernemers.

De problematiek is groot (en wordt dus op korte termijn nog groter) en oplossingen zullen niet eenvoudig te realiseren zijn. Lindus wil met deze brief dan ook vooral de omvang, complexiteit én de prioriteit uitdrukkelijk onder de aandacht van de leden van de Gemeenteraad brengen met het verzoek om aan te dringen op tijdige en adequate maatregelen.

Mochten vertegenwoordigers van uw Raad en/of Fractie behoefte hebben om nader geïnformeerd te worden kunnen wij voor contact met een of meer betrokken ondernemers zorgen.

Met vriendelijke groet,
Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers


Henk Dekker
Voorzitter