Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf in Duiven beter bereikbaar

Persbericht 23-05-2022, foto gemaakt door Jacques Kok

Circa zes miljoen bezoekers per jaar maakt Centerpoort-Nieuwgraaf tot een belangrijk bedrijventerrein voor Duiven en de wijde omtrek. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, worden na het
Pinksterweekend diverse werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn het resultaat van goed overleg tussen de ondernemers, ondernemersvereniging Lindus en de gemeente Duiven.

Henk Dekker, voorzitter van Lindus: Als ondernemersvereniging dragen wij er aan bij dat ondernemers in de Liemers zo goed mogelijk kunnen ondernemen. We zijn blij dat een goede samenwerking resulteert in een verbeterde bereikbaarheid van Centerpoort-Nieuwgraaf”. De gemeente Duiven sluit zich hierbij aan en is trots op het behaalde resultaat. De gemeente en ondernemers gaan ervan uit dat deze aanpassingen leiden tot een betere doorstroming van het verkeer. Al zullen er altijd momenten blijven dat het drukker is op het bedrijventerrein.

Werkgroep opgericht
Al eerder spraken ondernemers op Centerpoort-Nieuwgraaf hun vrees uit over de toenemende verkeersdruk op het bedrijventerrein. Maarten Leuverink van MediaMarkt: “Het verkeer stond, voordat Loods 5 en Hornbach zich vestigden, al regelmatig vast. Een goede bereikbaarheid is essentieel voor onze bedrijfsvoering. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met Lindus en de gemeente Duiven”. Op initiatief van ondernemersvereniging Lindus werd een werkgroep opgericht. Ondernemers, de gemeente Duiven en Lindus gingen om tafel om de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer te bespreken. Er werd een plan gemaakt voor verbetering van de infrastructuur, en daarna met elkaar bedacht hoe de overlast tijdens de werkzaamheden geminimaliseerd konden worden. Een aantal ondernemers namen samen met de gemeente deel aan het selectiecomité van de aannemer.

Uit te voeren werkzaamheden
Er is berekend wat er nu aan verkeer is en wat de groeiprognoses zijn. Op basis van deze berekeningen en de ervaringen van ondernemers is er een plan gemaakt. Er komt een extra uitvoegstrook voor het verkeer dat vanuit de Cartograaf de Nieuwgraaf wil oprijden. De inrit van de parkeergarage van Ikea wordt verlegd. Het uitrijden bij het parkeerterrein van Makro wordt verbeterd. De gemeenteraad van Duiven stemde eerder al in met een reservering van het benodigde bedrag voor het overgrote deel van de werkzaamheden. De rest van de kosten dragen de ondernemers zelf.

Aannemer en bereikbaarheid
Dusseldorp Infra Sloop en Milieu BV zal het werk gaan uitvoeren. Dusseldorp start op 13 juni met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken. Om de overlast te beperken wordt er in de week van 3 juli t/m 8 juli in de nacht gewerkt, op dat moment is de rijbaan afgesloten en is er een omleidingsroute van kracht. De werkzaamheden overdag kunnen uitgevoerd worden zonder al te veel hinder voor het doorgaande verkeer. Alle bedrijven blijven altijd bereikbaar.