Lid worden

Inschrijven bij Lindus

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar, welke loopt van 1 september tot 1 september en wordt stilzwijgend jaarlijks gecontinueerd. De contributie wordt berekend naar rato ingangsdatum lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste vier weken voor 1 september schriftelijk te worden ingediend.

Bedrijfsgegevens

Gegevens ondernemer

Contactgegevens

Kandiaat Young LINDUS

Beschrijving bedrijfsactiviteit (wordt vermeld in DUS, ongeveer 50 woorden)