Lid worden

Inschrijven bij Lindus

Lidmaatschap van Lindus wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar, welke loopt van 1 september tot 1 september. Contributie wordt berekend naar rato ingangsdatum van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging dient tenminste vier weken voor 1 september schriftelijk te worden ingediend.

Vul voor lidmaatschap het onderstaande formulier in.

Bedrijfsgegevens

Contactgegevens

Gegevens ondernemer

Kandidaat Young LINDUS

Beschrijving bedrijfsactiviteit (wordt vermeld in DUS, ongeveer 50 woorden)