Verkeershinder Oost-Nederland

Naast de volledige afsluiting tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord zijn er meerdere trajecten in Oost-Nederland waar verkeershinder te verwachten is. Wil je weten waar? Kijk dan in de memo van Rijkswaterstaat; hierin vind je precies op welk traject en gedurende welke periode.

Wegwerkzaamheden Oost-Nederland