Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

toekomstbestendige_bedrijventerreinen

Is uw bedrijventerrein klaar voor de toekomst?
Half april organiseerde Lindus in samenwerking met de vijf Liemerse gemeenten, Groene Allianties de Liemers en de provincie Gelderland drie bijeenkomsten over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Vragen als ’Hoe duurzaam is uw bedrijventerrein? Waar liggen kansen om bijvoorbeeld energie te besparen, de veiligheid te vergroten, de (digitale) bereikbaarheid te verbeteren en de impact van de klimaatverandering op uw bedrijfsvoering het hoofd te bieden?’ stonden centraal tijdens deze avonden. Het doel was de ondernemers te informeren over de analyse die de provincie heeft laten maken over de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. En met elkaar in gesprek te gaan over hoe we samen kunnen werken aan dit thema.


Nog stappen te zetten op duurzaamheid
Onder het genot van een heerlijk broodje presenteerde eerst de provincie Gelderland haar bevindingen van een recent onderzoek naar de toekomstbestendigheid onder alle bedrijventerreinen in Gelderland. Daaruit bleek dat de kwaliteit van onze bedrijventerreinen goed is, maar dat er op het punt van duurzaamheid zeker nog stappen te zetten zijn. En ook dat het met de organisatiegraad op de terreinen in de Liemers matig is gesteld. Terwijl een samenwerkend bedrijfsleven van groot belang is om succesvol met zaken als energiebesparing, (digitale) bereikbaarheid en behoud van de beste talenten op de werkvloer aan de slag te gaan.

Het belang van samenwerking was ook iets dat door de Groene Allianties nadrukkelijk werd aangestipt tijdens de presentatie van een aantal projecten rondom duurzaamheid waar ze in de Liemers mee bezig zijn zoals “Zon op je dak” en “Regie op energie” (www.groeneallianties-deliemers.nl)

Wat is er nodig om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken?
Na de presentaties was het aan de deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan over wat er volgens hun nodig was om tot toekomstbestendige bedrijventerreinen te komen. De discussie werd gevoerd aan de hand van drie kernbegrippen: duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en sociaal-economisch.

 Na het benoemen van de belangrijkste thema’s (energie, (digitale) bereikbaarheid en ontmoeting organiseren) ging de discussie al snel over hoe hiermee concreet aan de slag te gaan. Er bleek vooral veel behoefte te zijn aan een partij die de ondernemers ondersteunt en helpt om met projecten op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing aan de slag te gaan. Leer van projecten en initiatieven die het goed doen, verspil geen energie met aan de voorkant proberen te organiseren van ondernemers en zoek vooral naar de ‘coalition of the doing’: ondernemers die wel willen!

Vervolg
De organisatoren van deze avonden blijven komende tijd nadrukkelijk met elkaar in gesprek om te kijken waar er kansen en mogelijkheden zijn om de bedrijventerreinen in de Liemers (nog) beter voor te bereiden op de toekomst.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met projectleider van de provincie Gelderland, Dion Sluijsmans via d.sluijsmans@gelderland.nl of via het algemene telefoonnummer van de provincie 026 359 9111.

 Bedankt

De organisatie bedankt de bedrijven Stolwijk Kelderman, Grip Accountants en Adviseurs N.V. en KAB Accountants en Belastingadviseurs voor hun gastvrijheid.  Dat werd zeer op prijs gesteld.

 Bron: Provincie Gelderland, 2019