The Economic Board

Luc Pennings van The Economic Board deed tijdens het Happy Hour een oproep aan de leden van Lindus om projecten aan te dragen. Heb jij een plan of project en ben je op zoek naar kennis, partners of (co)financierders om je verder te helpen? Kom dan naar de thema-avond die The Economic Board organiseert op donderdag 15 maart a.s. Nadere informatie en een uitnodiging voor deze avond ontvang je binnenkort.

The Economic Board?
In de Regio Arnhem-Nijmegen is vanaf maart 2016 The Economic Board actief, een bestuur gevormd door ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. The Economic Board richt zich op de economische ontwikkeling van de regio en focust daarbij op Food, Health en Energy en de crossovers daartussen.
De Board heeft aan de Stuurgroep van de Investeringsagenda aangeboden ondernemers nadrukkelijk bij de Investeringsagenda te betrekken door plannen van ondernemers te inventariseren en in te brengen en zo een bijdrage te leveren aan de duurzame economische ontwikkeling van de Regio.
The Economic Board kan waar nodig voor de ondernemer(s) het duwtje in de rug organiseren in de vorm van het ontsluiten van kennis, het zoeken naar partners, het onderzoeken van mogelijkheden voor cofinanciering of wellicht het genereren van publiciteit. Daarnaast beschikt The Economic Board over een eigen budget (procesgeld) om indien noodzakelijk de indieners te ondersteunen het project of business case verder uit te werken.


www.theeconomicboard.com