Roefeldag Duiven naarstig op zoek naar bedrijven!

Op de 26e Duivense Roefeldag gaan 23 juni a.s. zo’n duizend kinderen dit jaar op bezoek bij bedrijven. De Roefeldag is een uniek evenement, niet alleen voor ondernemend Duiven. Ook als je buiten Duiven gevestigd bent kun je zeker deelnemen aan deze Roefeldag! Dus kijk even of je alsnog kans ziet om mee te doen; al is het maar een paar uurtjes.

De jaarlijkse Roefeldag, die voor de 26ste keer wordt gehouden, is zeer populair bij de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Duiven. Zo’n duizend kinderen gaan op zaterdag 23 juni in groepjes van zes leerlingen met een begeleider op bezoek bij Duivense bedrijven.

Dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar helaas zijn er tot nu toe te weinig bedrijven, die hun medewerking hebben toegezegd. Deelname kost geen geld, maar op zaterdag 23 juni moet het bedrijf in de ochtend of middag wel enkele uren worden opengesteld.

De bedoeling is dat de leerlingen in de praktijk ervaren hoe het is om bij een bedrijf in een bepaalde sector te werken. Zo levert de Roefeldag een bijdrage aan de latere school- en beroepskeuze.
De kinderen gaan tijdens de Roefeldag bij drie bedrijven op bezoek elk bezoek duurt ongeveer 3 kwartier.

Het is de bedoeling dat je laat zien wat je bedrijf en medewerkers doen en het is leuk als de kinderen zelf ook wat mogen doen. Het Roefelcomité helpt je desgewenst om een programmaatje samen te stellen.

De Duivense Roefeldag is een uniek evenement, niet alleen voor ondernemend Duiven. Ook als je buiten Duiven gevestigd bent kun je zeker deelnemen aan deze Roefeldag. Dus kijk even of je alsnog kans ziet om mee te doen; al is het maar een paar uurtjes.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met voorzitter Gerard van Ham van het Roefelcomité 06 - 5131 9298, Monique Lanters van het Roefelcomité 06 – 2839 1124 of mail moniquelanters@outlook.com.