Revitalisering Het Ambacht in Westervoort

Vorige week konden de ondernemers gevestigd op Het Ambacht tijdens een bijeenkomst de nieuwe schetstekeningen bekijken. In deze nieuwe tekeningen zijn de wijzigingen die naar voren kwamen tijdens de individuele gesprekken met de ondernemers, meegenomen. De ondernemers willen gezamenlijk een bedrijveninvesteringszone (BIZ) inrichten en deze avond werd het bestuur, bestaande uit 5 Westervoortse ondernemers voorgesteld.