Revitalisering Het Ambacht in Westervoort gaat door!

Revitalisering Het Ambacht in Westervoort gaat door!

De provincie heeft, net als de gemeenteraad, bijna vijfhonderdduizend euro subsidie toegekend aan de revitalisering van industrieterrein Het Ambacht in Westervoort. In totaal is er daarmee bijna 1 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de openbare ruimte op het bedrijventerrein.

Een van de voorwaarden voor de gemeenteraad om geld vrij te maken voor de revitalisering is een bijdrage in de kosten van het project door de ondernemers. Dit jaar wordt verder onderzocht in welke vorm dit plaatsvindt. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het oprichten van een bedrijveninvesteringszone(BIZ).

Start uitvoering in 2018
Met de bijdrage van de provincie is de financiering van het project gereed en wordt gestart met de verdere uitwerking. Er worden gesprekken gevoerd met alle eigenaren op Het Ambacht over onder andere de kavelgrenzen, de bijdrage van de ondernemers en het ontwerp. Na de gesprekken, wordt een definitief plan gemaakt. Naar verwachting starten voor de zomer van 2018 de werkzaamheden.
Wethouder Hans Sluiter is verheugd: “Een unieke gelegenheid om ons bedrijventerrein te moderniseren en Westervoort aantrekkelijker te maken. Dit succes is het resultaat van de uitstekende samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Westervoort. Ik wil de ondernemers van het Ambacht bedanken voor de input en medewerking, in het bijzonder de ondernemers actief in de werkgroepen. Nu start de uitvoering van de plannen; wij rekenen in deze nieuwe fase weer op Uw bijdrage. Want: samenwerken is gegarandeerd succes.”