Provincie belemmert groei van de economie

Artikel uit De Gelderlander - editie Liemers - 24-09-2018

door Sjoerd van der Werf


Het beperken van bedrijventerreinen in de Liemers remt de economische ontwikkeling van de streek. De provincie moet daarom stoppen met het beperken van het aanbod van bedrijventerrein. Dat schrijft ondernemersvereniging Lindus aan alle fracties in Provinciale Staten.

Volgens Lindus-voorzitter Henk Dekker is de opstelling van de provincie achterhaald. ,,Het besluit om minder hectares voor bedrijventerreinen beschikbaar te stellen is midden in de crisis genomen. Op dat moment werd er niets verkocht of verhuurd."


Eerder dit jaar werd dat 'regionaal programma werklocaties' opnieuw vastgesteld.

Omdat de economische situatie inmiddels flink is veranderd stuitte dat al op bezwaren van de gemeenbesturen in de Liemers. Daar sluit ondernemersvereniging Lindus zich nu bij aan. ,,Het speelt al langer, maar werd er opnieuw doorgedrukt. We komen nu in actie met het oog op de verkiezingen voor het nieuwe provinciebestuur van volgend jaar. De partijen moeten hun programma nog vaststellen, we willen dat ze onze opstelling daarin betrekken.''

Lindus telt bijna driehonderd leden die een zaak hebben op de bedrijventerreinen in de streek.

'Wij hebben ernstige bezwaren tegen de vastgestelde uitwerking van dat Regionaal Programma Werklocaties', schrijft het bestuur aan de provinciale partijen. 'Door die besluitvorming wordt de verdere economische groei in onze ogen met name in de Liemers juist belemmerd in plaats van bevorderd.'

Volgens voorzitter Dekker is de situatie niet meer vergelijkbaar met die van een paar jaar terug. ,Er wordt gebouwd, er worden ruimte verhuurd. Eigenlijk zouden we juist meters terug moeten krijgen."

Vertraagd

Lindus vindt dat de uitvoering van dat provinciale plan in ieder geval vertraagd moet worden. Dat betekent dat op de bedrijfsterreinen nog tot 2024 kan worden gebouwd. De komende jaren blijkt dan wel of die behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte aanhoudt.

Die signalen zijn er volgens Henk Dekker wel. ,,Zeker als de, ook door Lindus dringend gewenste doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 eindelijk een feit worden."

Volgens Dekker vindt de ondernemersvereniging het onbegrijpelijk dat daar in de provinciale plannen geen rekening mee wordt gehouden. 'Het is onverstandig en onjuist om op dit moment dergelijke fundamentele keuzes te maken.'