Ondernemers pitchen bij Economic Board voor Investeringsagenda

Als aanjager en verbinder van het bedrijfsleven heeft The Economic Board samen met ondernemersvereniging Lindus op donderdag 15 maart ondernemers bij elkaar gebracht om hen te laten pitchen voor de financiële mogelijkheden van de Investeringsagenda, evenals voor de ontsluiting van netwerken of kennis, de introductie bij partners of het vinden van publiciteit. 

Podium
De avond in Duiven was een vervolg op een serie avonden die eerder zijn georganiseerd. Eén van de eerdere deelnemers was Arvid Prigge van het bedrijf Centre4Moods uit Teuge: “Mijn pitch heeft tot een mooi podium geleid waardoor het mogelijk was provinciale bijdrages vanuit de Gebiedsopgave te krijgen in de ontwikkelfase en de realisatiefase. Wij zijn nu met ons concept, een uniek 3D-geprint gebouw waarin we specifieke sferen creëren, in gesprek met Radboudumc over mogelijke toepassing.”

Liemers
Maar liefst acht ondernemers en initiatiefnemers uit de Liemers hadden zich op 15 maart aangemeld bij entrepreneur investments Luc Pennings van The Economic Board om in Hotel Gieling te kunnen pitchen. Een instelling voor praktijkonderwijs zocht aansluiting  bij techniekbedrijven voor praktijkplaatsen voor haar leerlingen, met name op het gebied van heftruckopleidingen. Een glasvezelexploitant zocht cofinanciering om zijn businessplannen te kunnen verwezenlijken evenals toegang tot meer ondernemersnetwerken.

Een initiatief voor energietransitie zocht met name aansluiting bij ondernemersnetwerken om een hefboomwerking te kunnen realiseren bij de businessplannen. Een ondernemer met een oplossing voor drainageproblemen voor ondergelopen of droogvallende sportvelden en paardenbakken zocht naar zowel financieringsmogelijkheden als testcases en netwerken.

Voor het doorontwikkelen van veiligheidsopleidingen in een virtuele omgeving zocht een volgende ondernemer zowel veiligheidsdeskundigen als docenten en financiële netwerken. Een ondernemer die een oplossing had gebouwd voor een veilige connectiviteit van smartphones zocht financiers, investeerders en begeleiding in de implementatie van zijn systeem.

Een initiatiefnemer van een cultureel toerismeplatform zocht eveneens financiering voor zijn plannen evenals netwerken en marketingkracht om zijn plannen effectiever op de markt te kunnen zetten.

De Investeringsagenda Regio Arnhem – Nijmegen heeft de financieringsmogelijkheden van 50 miljoen euro die al in 2016 bekend zijn gemaakt, recent verhoogd met 23 miljoen euro. De focus van de financiering door de Investeringsagenda ligt op projecten en initiatieven op het gebied van Health en Energy, slimme duurzaamheid (circulair, energietransitie en mobiliteit) en binnensteden.

Tijdens de bijeenkomst waren er naast vertegenwoordigers van The Economic Board ook een vertegenwoordiger van investeringsmaatschappij Oost NL en de Kamer van Koophandel en enkele wethouders en bedrijfscontactfunctionarissen. Eén van de instrumenten die Oost NL beschikbaar heeft voor de Investeringsagenda is de Groeiversneller die kort werd toegelicht.

Volgende bijeenkomsten
Op 29 maart, 5 april en 12 april zijn de volgende avonden gepland met ondernemers van respectievelijk Ondernemers Contact Overbetuwe (OCO), Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) en Industriële Kring Nijmegen(IKN). Op deze bijeenkomsten zijn ook overige ondernemers welkom. Aanmelden kan bij The Economic Board.

De foto's van deze avond vind je hier.

Bron: perspodium.nl