Lindus wil in gesprek met provincie over dichtslibben regio

Het dichtslibben van de  A12 veroorzaakt in toenemende mate verkeersoverlast in de Liemers. Met name bedrijven werkzaam in de logistieke sector ondervinden hiervan hinder. In een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland vraagt ondernemersvereniging Lindus het provinciebestuur met spoed in gesprek te gaan om de mogelijkheden van tijdelijke maatregelen te bespreken.

De start van de werkzaamheden om de A12 te verbreden en de A15 door te doortrekken laat nog op zich wachten. Eerst moet de Raad van State uitspraak doen over een aantal beroepen die ingediend zijn. Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de toepassing Programma Aanpak Stikstof. De kritische uitspraak van het Europese Hof deze week belooft weinig goeds. De uitspraak van de Raad van State wordt niet meer in 2018 verwacht. De planning voor de openstelling van het tracé A12/A15 Ressen – Oudbroeken is herzien naar de periode 2022-2024.
“De overlast is groot en deze zal de komende jaren verder groeien”, zegt voorzitter Henk Dekker van Lindus. “Het is noodzakelijk dat de overlast wordt teruggedrongen. De gevolgen zijn anders niet te overzien.  Wij vragen het provinciebestuur daarom met ons in gesprek te gaan  Er zijn snel maatregelen nodig.”

De volledige brief aan gedeputeerde staten kun je hier lezen: brief GS inzake bereikbaarheid Liemers