Lindus verzoekt gemeenten om samenvoeging portefeuilles Economie en Werk & Inkomen

 

PERSBERICHT

Zevenaar, 15 maart 2018

 

Lindus verzoekt gemeenten om samenvoeging portefeuilles Economie en Werk & Inkomen

In een brief aan de Liemerse gemeenteraden heeft Lindus aandacht gevraagd om, in navolging van de gemeente Zevenaar, na de verkiezingen de beleidsterreinen Economie en Werk & Inkomen onder één portefeuillehouder te brengen.

Voor de ondernemers in de Liemers is een goed functionerende regionale arbeidsmarkt een belangrijke voorwaarde voor een sterk economisch klimaat. Met een goede balans tussen de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en aanbod.

Voor de gemeenten geldt hetzelfde als gekeken wordt naar burgers die wel (meer) willen werken maar daar nog ondersteuning bij nodig hebben.

In opdracht van de gezamenlijke gemeenten is onderzoek uitgevoerd naar een agenda voor Economie en Werk voor de Liemers (incl. Montferland en Doesburg). In het onlangs verschenen concept-rapport dat Lindus heeft mogen inzien wordt o.a. geconstateerd dat – naast diverse andere initiatieven – op gemeentelijk niveau een sterkere verbondenheid tussen de beleidsvelden Economie en Werk & Inkomen extra kansen biedt.   

Lindus is van mening dat die verbondenheid goed tot uitdrukking kan komen door bij de vorming van de nieuwe colleges deze beleidsterreinen onder één portefeuillehouder te brengen.

Over Lindus
Lindus is de ondernemersvereniging van de Liemers waarvan de leden zijn gevestigd op de bedrijventerreinen in de Liemers. Lindus maakt zich sterk voor de belangen van haar leden. Met en voor haar leden gaat zij de dialoog aan met diverse andere partijen als overheden en onderwijsinstellingen. Op deze manier draagt Lindus bij aan het economisch klimaat in de Liemers.