Liermerse Economische Visie

De regio Liemers heeft de behoefte om haar economische kracht verder te ontwikkelen en stelt hiervoor een gezamenlijke koers vast. De samenwerkende gemeenten binnen de Liemers willen zich als krachtige economische speler met een gezamenlijk gedragen visie verder ontplooien tot een toekomstbestendig en kansrijk gebied met een potentie die opvalt binnen de provincie Gelderland en daarbuiten. Dankzij de nog komende ingrijpende infrastructurele aanpassingen, zoals de verbreding van de A12 en de doortrekking van de A15 op de A12, komen er nog meer kansen om de dynamiek en de aantrekkingskracht van de Liemers te vergroten.

De economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid zijn in de Liemers de afgelopen jaren gegroeid. Om deze bedrijvigheid vast te houden en waar mogelijk te laten groeien wil de regio zich richten op de verdere verbetering van het ondernemersklimaat, vestigingsklimaat en de bereikbaarheid. De gemeenten willen gezamenlijk optimale omstandigheden creëren waarin het bedrijfsleven zich verder kan ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht, positie, identiteit onderlinge samenwerking. De gezamenlijke afspraken leggen we vast in de economische visie.

Meedenken?
Het happy hour van Lindus op 20 februari j.l. vormde de start van het proces om de visie op te stellen. Matthijs Beute van Serveon beleid & advies heeft namens de gemeenten opdracht gekregen om het proces te begeleiden en de visie te schrijven. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken of suggesties te doen voor de visie. Interesse? Neem dan contact op met Matthijs Beute via matthijs@serveon.nl of 06-27091820.