Hinder door afsluiting rijstrook parallelbaan A12 Arnhem richting Duitsland

Rijkswaterstaat heeft gisteravond de rechterrijstrook op de parallelbaan van de A12 bij Arnhem richting Duitsland afgesloten. De afsluiting is nodig om een nadere inspectie uit te voeren aan de brug en gebeurt om de belasting van de brug te verminderen. De parallelbaan maakt onderdeel uit van de IJsselbrug A12, die op de nominatie staat om in 2021 te worden gerenoveerd.

Deze onverwachte afsluiting kan mogelijk groot effect hebben op uw bedrijfsvoering c.q. organisatie, sturen we u deze e-mail. Ook al is uw bedrijf/organisatie gelegen op grote afstand van dit wegvak of is uw organisatie juist in de directe omgeving van dit wegvak gesitueerd, in beide gevallen staat uw bereikbaarheid gedurende deze (waarschijnlijk) meerdaagse afsluiting mogelijk onder druk. Uw bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u te komen. Uit ervaring weten we dat als weggebruikers hiermee rekening houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft.

Hinder
De rechterrijstrook van de parallelbaan op de IJsselbrug van Velperbroek richting Westervoort/Duiven/Duitsland wordt vooralsnog voor een aantal dagen afgesloten. Dit veroorzaakt ernstige verkeershinder, met name in de ochtend en avondspits. Rijkswaterstaat adviseert de weggebruikers dan ook de regio Arnhem / Liemers (en specifiek het Velperbroekcircuit, de N325 (Pleijroute) en IJsselbrug) zo veel mogelijk te mijden. Verkeer op de hoofdrijbaan richting Duitsland ondervindt géén hinder.

Reisadvies

  • Verkeer richting de Achterhoek wordt geadviseerd via de A1 te reizen.
  • Voor verkeer uit Westervoort, Duiven en Zevenaar: reis eventueel met het OV of de (elektrische) fiets
  • Check voor vertrek de actuele verkeersinformatie, pas uw vertrektijden eventueel aan en houd rekening met extra reistijd.
  • Let op de borden boven en langs de weg met informatie over de afsluiting en de eventuele omleidingsroutes

Wij verzoeken u deze informatie met uw klanten, bezoekers, medewerkers en/of leveranciers te delen. Ook staat het u uiteraard vrij deze info op uw eigen communicatiekanalen (bv website, prikbord, informatiescherm, intranet) te gebruiken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar: A12IJsselbruggen@rws.nl