Euregionaal Economisch Netwerk organiseert congres

Euregionaal Economisch Netwerk organiseert congres op 13 november 2017

Op 13 november a.s. organiseert het Euregionaal Economisch Netwerk een congres met als onderwerp "Ondernemen aan de andere kant van de grens (dus in Duitsland)". In drie workshops gaan de Duitse en Nederlandse deelnemers samen met specialisten uitvoerig met elkaar obstakels, kansen en oplossingen bespreken betreffende het zakendoen over de grens. 

Het Euregionaal Economisch Netwerk is begin 2016 opgericht nadat de Kamer van Koophandel haar economisch stimuleringsbeleid had afgeschaft en daarmede de commissie Euregio ter ziele ging.

Leden van die commissie hebben op verzoek van vele partijen aan weerszijde van de grens een vervangend netwerk in het leven geroepen. Leden van dit netwerk zijn bestuurders van de grote ondernemers verenigingen en branche verenigingen in de regio’s Arnhem ,Over Betuwe, Nijmegen, Liemers, Achterhoek, Emmerich, Kleve en Duisburg en verder onderwijsinstellingen als HAN, ROC’s ,Hogeschool Niederrhein en tenslotte de burgemeester van Doetinchem als vertegenwoordiger van lokale overheden en verantwoordelijk voor het secretariaat.

Doel van EEN is het bevorderen van economische/zakelijke banden van ondernemers aan weerszijden van de grens als verbindingsknooppunt en als stimulator van uitbuiting van kansen op samenwerking. Het congres op 13 november wordt een kristallisatiepunt in het proces naar meer en duurzame samenwerking.

Het congres is in principe bedoeld voor Duitse en Nederlandse ondernemers in ons grensgebied die reeds ervaring hebben met zaken doen met Duitse Partners (en omgekeerd) dan wel serieuze belangstelling hebben om de stap over de grens te gaan maken in de toekomst. Een congres van en voor ondernemers die kansen zien voor verdere ontwikkeling/uitbreiding van business to business over de grens. Dus geen intermediairs, adviseurs of grote aantallen overheidsvertegenwoordigers maar de ondernemers zelf uit met name het midden en kleinbedrijf (tot 200 a 250 werknemers).
Ruimte voor korte introducties door specialisten, doorgeven van ervaringen en ideeën voor nieuwe kansen en mogelijkheden die het waard zijn om nader uitgewerkt te worden op drie gekozen terreinen: food/horeca/toerisme , arbeidsmarkt/personeelszaken/onderwijs en maakindustrie/logistiek. Gekeken gaat worden naar verbreding/verdieping binnen een sector (bijv. Food) maar ook naar meerwaarde die gecreëerd kan worden door samenwerking tussen sectoren (bijv. Food en Horeca) en tenslotte het creëren van een interregionaal product dat in de markt gezet kan worden (food, horeca, toerisme in de Rhein-Waal Regio).

Het congres combineert informatie en discussie in groepen naast gelegenheid voor bilaterale contacten in de vorm van het inplannen van ruime tijd voor, tijdens en na het uitgebreide buffet. Directe contacten tussen ondernemers zijn de beste garantie voor succesvol opereren, ook over de grenzen heen. Om het congres hanteerbaar te houden en het persoonlijk karakter te benadrukken streven we naar een maximum aantal feitelijk deelnemers van ongeveer 150 personen.

EEN verheugt zich op uw komst en bijdrage aan de doelstelling meer zaken doen met elkaar in ons grensgebied,
Het congres wordt financieel gesteund door: Provincie Gelderland, Euregio, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Nederlands Consulaat Kleve, Kreis Kleve en de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Inge Martens of meld je aan via info@lindus.nl.