Economische Barometer

Graag nodigen wij je uit om weer deel te nemen aan de Economische Barometer die VNO-NCW Midden in samenwerking met de Radboud Universiteit en The Economic Board opstelt. 

VNO-NCW Midden, de Radboud Universiteit en The Economic Board doen samen structureel onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit om de sterktes en zwaktes van de regio in kaart te brengen en deze vervolgens te agenderen bij (regionale) beleidsmakers. De vragenlijst concentreert zich op het meten van het ondernemersvertrouwen, de economische groei, arbeidsmarkt en de mate van innovatie in de regio.  Invullen van de vragenlijst zal circa vijf minuten van je tijd in beslag nemen. 

De vragenlijst vindt u hier.  

Uiteraard zullen de resultaten van de Economische Barometer aan u teruggekoppeld worden. Dit zal gebeuren door middel van publicatie in de Gelderlander, e-mails, rapportages op de website van de Economische barometer en door presentaties bij diverse bijeenkomsten. 
Wij onderschrijven het belang van dit initiatief en willen je dan ook met klem verzoeken om deze vragenlijst in te vullen. Hiermee stelt u ons in staat voor ondernemers belangrijke zaken te identificeren en onder de aandacht te brengen.