Camerabewaking op bedrijventerreinen in de Liemers

Het bestuur van SBBL|Bello heeft geconcludeerd dat het nu niet het juiste moment is om naar de invoering van collectieve surveillance in combinatie met camerabewaking over te gaan.

Op dit moment heeft SBBL|Bello samen met Securitas een collectieve beveiliging vormgegeven waar we trots op mogen zijn. Een collectief vanuit de gedachte dat we criminaliteit willen voorkomen. Tegen de landelijke trends in blijft de deelname groeien.

Om die veiligheid op onze bedrijventerreinen te kunnen blijven garanderen heeft SBBL|Bello Securitas gevraagd om de mogelijkheden op het gebied van camerabewaking voor ons te onderzoeken. Op basis van deze informatie is digitale preventie in combinatie met surveillance inderdaad een logische volgende stap naar optimaal veilige bedrijventerreinen in de Liemers.

Digitale preventie vraagt echter een enorme investering. Om dit kosten neutraal voor onze deelnemers te doen zou dit ten koste gaan van het huidige niveau van de surveillance. Dat achten wij als bestuur niet wenselijk.

Wij zijn van mening dat camerabewaking in het belang is van alle ondernemers op de bedrijventerreinen en alleen mogelijk is wanneer dit breed gedragen en bekostigd wordt. Door zowel ondernemers als in gemeenschappelijkheid met lokale overheden. Uiteraard zullen wij ons daar sterk voor blijven maken.

Voor nadere informatie kun je contact met ons opnemen via Inge Martens, 0316 342065 of via bello@lindus.nl.