Bijdrage Liemerse Economische Visie

Na de presentatie op het Happy Hour van februari over de Liemerse Economische Visie hebben een aantal leden contact met Matthijs Beute gezocht om een bijdrage te leveren aan de Visie. 
De Economische Visie wordt in opdracht van de 5 Liemerse gemeenten opgesteld. Begin april staat er een overleg gepland met de 5 gemeenten om deze resultaten te bespreken. Matthijs zal eind april / begin mei contact opnemen met de leden die aangegeven hebben mee te willen denken aan de totstandkoming van de Liemerse Economische Visie.