Aanpassing verkeerssituatie Nieuwgraaf urgent

Al langere tijd spreken ondernemers op Nieuwgraaf hun vrees uit over de toekomende verkeersdruk op het bedrijventerrein. Met de komst van Hornbach en Loods 5  zal de verkeersoverlast alleen maar toenemen. 

In het voorjaar schreef Lindus een brief aan de gemeenteraad van Duiven om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek op Nieuwgraaf. Naar aanleiding van die brief zaten ondernemers, de gemeente en Lindus op 15 april jl. om tafel om de knelpunten op het terrein op een rijtje te zetten en mogelijke maatregelen te bespreken. De gemeente heeft de genoemde knelpunten bekeken en een extern verkeersbureau ingeschakeld.

Deze week vond een vervolgoverleg plaats. Enkele kleine maatregelen (zoals het plaatsen van een drempel of een hek om voetgangers te belemmeren over te steken) kunnen op korte termijn doorgevoerd worden. De gemeente heeft aangegeven dat grotere, in de ogen van de ondernemers op het terrein essentiële, maatregelen dit jaar niet meer gerealiseerd kunnen worden.  Een wens van de ondernemers is bijvoorbeeld om achter de Makro twee banen te creëren die naar links afbuigen, waar nu slechts één baan beschikbaar is.

Ondernemers vinden dat de gemeente Duiven, ondanks verschillende eerdere gesprekken en een collegebezoek, te lang een afwachtende houding heeft aangenomen. Zij vrezen een slechte bereikbaarheid van hun bedrijf  wanneer eind dit jaar Hornbach en Loods 5 hun deuren openen. Met de komst van horeca- en recreatiecentrum Fresh & Fast in 2021 zal  de verkeersdruk nog meer toenemen. Ondernemers op bedrijventerrein Nieuwgraaf verwachten niet dat de grootste piekmomenten opgelost worden, wel dat het reguliere verkeer in de weekenden kan doorstromen.

De gemeente gaat nu verder aan de slag met de besproken maatregelen en vraag het externe verkeersbureau de gehanteerde berekeningsmodellen uit te komen leggen. Bereikbaarheid is één van de criteria waaraan nieuwe ontwikkelingen getoetst worden. Het verkeersbureau zal bekijken of in de bestaande berekeningsmodellen alle huidige ontwikkelingen op Nieuwgraaf meegenomen zijn. Om meer inzicht te krijgen in het aantal auto’s op het terrein, leveren een aantal ondernemers bedrijfsgegevens aan. Lindus gaat nogmaals in gesprek met de verantwoordelijke wethouder om de urgentie te benadrukken.