Themabijeenkomst "Investeringsagenda" met The Economic Board

  • 15 maart 2018
  • Renate Berndsen
  • Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4 in Duiven
  • Programma
  • aanvang: 19.00 uur

Heb jij een plan of project voor jouw bedrijf of organisatie en ben jij op zoek naar support in de vorm van kennis, partners, cofinanciering of publiciteit?

Kom dan op donderdag 15 maart a.s. om 19.00 uur naar de thema-bijeenkomst "Investeringsagenda" die The Economic Board i.s.m. Lindus organiseert bij hotel Gieling in Duiven. 

Investeringsagenda
Om de economie van de regio structureel te versterken is o.a. door de Provincie een investeringsagenda voor de regio vastgesteld. In de investeringsagenda zijn projecten opgenomen die bijdragen aan het versterken van de regio. Deze projecten worden ondersteund met kennis, partners, cofinanciering of publiciteit. Ondernemers kunnen projecten en plannen indienen. Momenteel worden in de investeringsagenda projecten genoemd die ruim 50 miljoen aan investeringen omvatten. De ambitie is om in 10 jaar dit bedrag op te laten lopen naar 500 miljoen per jaar. 

Projecten indienen
Tijdens het Happy Hour van februari deden Sigrid Helbig en Luc Pennings van The Economic Board een oproep aan de Liemerse ondernemers om met projecten te komen waar ze ondersteuning bij kunnen gebruiken.
Op 15 maart staan experts van bijvoorbeeld The Economic Board, Oost NL en de Investeringsagenda voor jou klaar. We nodigen je uit om een korte presentatie van maximaal 5 minuten voor te bereiden. Op basis van de presentatie en de mate waarin deze bijdraagt aan de duurzame economische ontwikkeling wordt bekeken of en hoe The Board jouw initiatief kan faciliteren en ondersteunen.

Aanmelden
Heb jij een project waarbij je ondersteuning aan wilt vragen? Dan verzoeken wij jouw project vooraf aan te melden. Door je project vooraf in te dienen, kan The Economic Board er voor zorgen dat deze avond de juiste experts aanwezig zijn. 

Geen project maar wel interesse om aanwezig te zijn deze avond? Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Aanmelden als deelnemer of belangstellende kan via renate@lindus.nl. Via dit emailadres kun je ook een aanmeldformulier voor een project opvragen.

Kijk voor meer informatie over de Investeringsagenda en deze avond op de website van The Economic Board.