Ondernemersbijeenkomst A12 Anders Reizen

  • 19 maart 2019
  • Lindus, Stefan de Jong
  • Hotel Van der Valk, Duiven
  • Programma
  • 16.00 -17.00 uur A12 Anders Reizen (aansluitend Happy Hour bij Melis Logistics)
Inschrijven

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE !

Lindus vervult een actieve rol in het platformoverleg met betrekking tot de doortrekking van de A15. Ook zijn we volop in gesprek met Rijkswaterstaat over de huidige fileproblematiek op de A12 in onze regio.

Rijkswaterstaat onderkent deze problemen volledig en stelt middelen beschikbaar die aangewend kunnen worden om gedragsverandering teweeg te brengen. “A12 Anders Reizen” is een initiatief van  de gezamenlijke overheden en VNO-NCW Midden om “anders reizen” te stimuleren. Elders in Nederland hebben soortgelijke initiatieven al geleid tot minder verkeersoverlast.

Als werkgever heb je grote invloed op het reisgedrag van jouw medewerkers. Wist je dat 5 tot 10% minder verkeer in de spits het aantal files met maar liefst 50% terugdringt? Wij zijn op zoek naar ondernemers die actief mee willen denken in oplossingen die relatief makkelijk te implementeren zijn. Wie weet wordt jouw idee uitgevoerd en hebben jij en jouw medewerkers daar direct baat bij. 

 Heb jij een idee om de files te verminderen? Of wil je ook meepraten over dit onderwerp? Kom dan op dinsdag 19 maart a.s. tussen 16.00 en 17.00 uur naar de ondernemersbijeenkomst bij Hotel Van der Valk in Duiven. Dit tijdstip is speciaal gereserveerd voor de leden van Lindus in verband met het aansluitende Happy Hour bij Melis Logistics.

 Jij komt toch ook? Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@lindus.nl.