Happy Hour: Bedrijfsbezoek Waterschap Rijn en IJssel

  • 28 februari 2023
  • Renate Berndsen
  • Waterschap Rijn en IJssel, Liemerseweg 2 - Doetinchem
  • Programma
  • 17.00 uur Ontvangst
  • 17.45 uur Opening door Axel Jansen
  • 18.00 uur Inleiding door Anoinet Looman en Frank Wissink
  • 18.45 uur Het waterschap voor ondernemers door Antoinet Looman
  • 19.00 uur Netwerken, borrelen en eten

Wanneer je niet in de buurt van een dijk of watergang woont, is het werk van een waterschap meestal vrij onzichtbaar. Toch is juist beheer van water van wezenlijk belang voor onze hele regio. Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende en schoon water beschikbaar is en beschermt ons tegen een teveel aan water en overstromingen.

Graag nodigen wij je uit voor een bedrijfsbezoek aan het Waterschap Rijn en IJssel, in de Liemers verantwoordelijk voor het waterbeheer.

We beginnen met een korte inleiding over de werkzaamheden van een waterschap door heemraden Antoinet Looman en Frank Wissink , waarna we inzoomen op de activiteiten voor ondernemers. Wist jij dat het waterschap met ondernemers mee kan denken naar oplossingen wanneer Vitens capaciteitsproblemen heeft in de waterlevering? Of heb je al gehoord van de innovatieloods die binnenkort geopend wordt, waar bedrijven innovaties op watergebied kunnen doortesten?

Natuurlijk komen tijdens deze bijeenkomst ook de effecten die de klimaatverandering heeft op bedrijven èn de aankomende waterschapsverkiezingen ter sprake. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. Het waterschap Rijn en IJssel vraagt jullie nadrukkelijk mee te praten tijdens deze bijeenkomst: wat vind jij belangrijk bij een juist waterbeheer? Waar loop je tegenaan?

Aanmelden
Leden van Lindus ontvangen een uitnodiging met aanmeldlink. 

Kennis maken met onze vereniging?
Elke maand organiseren wij een Happy Hour voor onze leden. Daarnaast staan er regelmatig themabijeenkomsten op de agenda. Dit zijn wat kleinschaligere bijeenkomsten over actuele thema's.
Wij streven er naar een verrassend, informatief programma aan te bieden met daarnaast de gelegenheid om informele contacten met collega-ondernemers in de Liemers te leggen. 

Wil je weten wat onze vereniging jou kan bieden? Kom dan kennismaken! Dat kan tijdens één van onze bijeenkomsten. Wij bieden niet-leden de gelegenheid om twee keer vrijblijvend een Happy Hour bij te wonen. 
Meld je wel even aan, neem daarvoor contact op met Pieta Scholten of Renate Berndsen via info@lindus.nl of telefoon (0316) 342 065.

Heel graag tot ziens bij het Waterschap Rijn en IJssel.

water